Get Adobe Flash player

Ceník hotelu Alba

PLATBY : PLATIT LZE PLATEBNÍ KARTOU, PŘEVODEM NA ÚČET NEBO V HOTOVOSTI

 

LETNÍ SEZÓNA

 

19.3.2018- 21.12.2018

 

 

CENA V Kč

osoba/noc

+ SNÍDANĚ

 

CENA V Kč

osoba/noc

+ POLOPENZE

 

DÍTĚ   3 – 12 let

300,-Kč

380,-Kč

DÍTĚ   12 – 17 let

370,-Kč

470,-Kč

DOSPĚLÝ

440,-Kč

550,-Kč

 

ZIMNÍ SEZÓNA

 

 

 

CENA V Kč

osoba/noc

+ SNÍDANĚ

 

 

CENA V Kč

osoba/noc

+ POLOPENZE

 

DÍTĚ   1 – 3 roky

 

 

1.1.2019 – 24.3. 2019

100,-Kč

150,-Kč

DÍTĚ   3 – 12 let

 

 

1.1. 2019 – 25.1. 2019

370,-Kč

430,-Kč

25.1. 2019 – 24.3.2019

430,-Kč

510,-Kč

DOSPĚLÍ + děti nad 12 let

 

 

1.1.2019 – 25.1. 2019

530,-Kč

610,-Kč

25.1.2019 – 24.3.2019

560,-Kč

670,-Kč

Silvestr

28.12.2018 - 1.1.2019

 

Cena za celý pobyt

DÍTĚ   1 – 3 let

 

799,-Kč

DÍTĚ   3 – 15 let

 

2799,-Kč

DOSPĚLÍ+děti nad 15let

 

3999,-Kč

  V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci, který činí 13,-Kč na os./den.

 Ubytování dětí do 3 let : V letní sezoně ubytování dětí do 3 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

Postýlky : Zapůjčení dětské postýlky s povlečením 200,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Stravu pro dítě lze doobjednat.


Příplatek za ubytování pouze na 1 noc : 50,-Kč/osoba.
 

SILVESTR: Silvestrovský pobyt je na 4 noci s možností prodloužení do 2.1. V době Silvestrovského týdne nenabízíme kratší pobyty nebo pobyty pouze na Silvestra.  Silvestrovský večer je započítán v ceně pobytu (hudba, druhá večeře, ohňostroj, přípitek pro děti i pro dospělé...). 

SLEVY:   NABÍZÍME SLEVU SKUPINÁM NAD 30 OSOB.

Parkování : ZDARMA

Internet  ZDARMA

 

Žádáme Vážené hosty, aby se před platbou seznámili se smluvními podmínkami ubytování:

1.Zaplacením vyúčtované zálohy objednatelem (dále „hostem“) je uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl.zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, podle které hostu vzniká právo, aby mu poskytovatel (dále „ubytovatel“) poskytl přechodné ubytování po dohodnutou dobu a povinnost zaplatit za to ubytovateli dohodnutou cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě. V okamžiku zaplacení zálohy se host a ubytovatel stávají účastníky této vzájemné smlouvy.

Není-li dohodnuto jinak, vystavuje ubytovatel hostu zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové ceny ubytování a posílá ji mailem nebo na požádání poštou. V ceně uvedené na zálohové faktuře není zahrnut rekreační poplatek obci, ani různé nadstandartní služby objednané hostem. Zálohová faktura má splatnost 14 kalendářních dní.

2.Platba za ubytování je splatná v den nástupu hosta k ubytování, pokud nebylo dohodnuto jinak. Závazné rezervace se provádějí pouze po zaplacení dohodnuté zálohy, která je při celkové fakturaci zúčtována.

3.Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem hotelu, kde jsou uvedena jeho práva i povinnosti v ubytovacím zařízení. Ubytovací řád se stává součástí smlouvy o ubytování, jakmile je s ním host seznámen.

4.Host je povinen uhradit v dohodnutém termínu dohodnutou cenu za ubytování.

5.Ubytovatel je povinen odevzdat hostu ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

6.Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

7.Ubytovatel má právo ustoupit od smlouvy o ubytování, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem nebo porušuje dobré mravy.

8.Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnosti zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či stornopoplatky.

9.Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

Odstoupení   před začátkem ubytování

Jednotlivci   do 10 osob

Skupiny nad   10 osob

30-15 dní

0%

30%

14-5 dní

30%

50%

4-1 den

50%

100%

nepříjezd

100%

100%

Předčasné   ukončení ubytování z nečerpaných služeb

100%

100%

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb. V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc…) nemusí být stornopoplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

10.Pro případ účtování stornopoplatků se může host předem pojistit.

11.V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z důvodů velmi vážného prohřešku hosta proti ubytovacímu řádu si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění hotelu.

12.Od ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat platný doklad totožnosti pro zápis do ubytovací knihy.

13.Tyto smluvní podmínky lze doplňovat či měnit pouze po vzájemné dohodě zúčastněných subjektů a pouze písemnou formou.

V Deštném v Orlických horách, 2.1.2015.

 

 

Czech English German Polish

 

Počasí Deštné v Orlických horách - Slunečno.cz

snimek