Ceník hotelu Alba

PLATBY : PLATIT LZE PLATEBNÍ KARTOU, PŘEVODEM NA ÚČET NEBO V HOTOVOSTI

Ceník

Hotel Alba

platný od   1.1.2023

Letní   sezona

24.3.-17.12.2024

Zima

18.12.2023   -28.1.2024

Zima

28.1.-24.3.2024

Silvestrovský   pobyt

27.12.2024   – 1.1.2025

Dítě 1-3   roky

(1 osoba/noc/snídaně)

100,-Kč

150,-Kč

150,-Kč

160,-Kč 

Dítě 3-12 let

(1 osoba/noc/snídaně)

590,-Kč

720,-Kč

750,-Kč

760,- Kč

Dospělí,   děti 12 a více let

(1 osoba/noc/snídaně)

 770,-Kč

 980,-Kč

 1020,-

1030,-Kč

(Silvestr večer + 200,-Kč)

Apartmán (5+2) s vanou,TV,lednicí a vybavenou kuchyňkou(noc/snídaně)

min.obsazenost 4 osoby

dospělí 790,-Kč

3-12 let 610,-Kč

1-3 roky 150,-Kč

 

dospělí 1130,-

3-12let 740,-

1-3 roky 150,-

dospělí 1130,-

3-12 let 740,-

1-3 roky 150,-

 Individuální   výpočet podle počtu a věku hostů

 

Dítě 1-3 roky

Večeře 50,-Kč

Dítě 3-12 let

Večeře 120,-kč

Dospělý a děti 12 a více let

Večeře 170,-Kč

 

V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci  30,- Kč, na dosp. os./den.

Ubytování dětí do 1 roku bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA.

Postýlky : Zapůjčení postýlky s povlečením 200,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Stravu pro dítě lze doobjednat.

Přistýlky pro dospělé nemáme a neposkytujeme.

Psy ubytováváme POUZE v letní sezoně. Poplatek za pobyt psa činí 50,-Kč/noc.

Příplatek za ubytování pouze na 1 noc : 80,-Kč/osoba.

Polopenze nabízíme v termínech:

1.6.-30.9. a 27.12.-31.3. (u velkých skupin podle domluvy)

Parkování : ZDARMA

Internet  ZDARMA

Žádáme Vážené hosty, aby se před platbou seznámili se smluvními podmínkami ubytování:

1.Zaplacením vyúčtované platby objednatelem (dále „hostem“) je uzavřena smlouva o ubytování, podle níž hostu vzniká právo, aby mu poskytovatel (dále „ubytovatel“) poskytl přechodné ubytování po dohodnutou dobu a povinnost zaplatit za to ubytovateli dohodnutou cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě. V okamžiku zaplacení se host a ubytovatel stávají účastníky této vzájemné smlouvy.

Není-li dohodnuto jinak, vystavuje ubytovatel hostu fakturu se dvěma splátkami – první  s platbou ve výši 50% z celkové ceny ubytování, druhou s doplatkem ve stejné výši. Fakturu posílá mailem nebo na požádání poštou. V ceně uvedené na faktuře není zahrnut rekreační poplatek obci, ani různé nadstandartní služby objednané hostem. Faktura má splatnost 14 kalendářních dní, pokud není dohodnuto jinak.

2. Závazné rezervace se provádějí pouze po zaplacení 1. části platby.

3.Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem hotelu, kde jsou uvedena jeho práva i povinnosti v ubytovacím zařízení. Ubytovací řád se stává součástí smlouvy o ubytování, jakmile je s ním host seznámen.

4.Host je povinen uhradit v dohodnutém termínu dohodnutou cenu za ubytování.

5.Ubytovatel je povinen odevzdat hostu ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

6.Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

7.Ubytovatel má právo ustoupit od smlouvy o ubytování, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem nebo porušuje dobré mravy.

8.Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnosti zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či stornopoplatky.

9.Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

Odstoupení   před začátkem ubytování

Jednotlivci   do 10 osob

Skupiny nad   10 osob

30-15 dní

0%

30%

14-7 dní

30%

50%

6-1 den

50%

100%

nepříjezd

100%

100%

Předčasné ukončení ubytování

100%

100%

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb. V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc…) nemusí být stornopoplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

10.Pro případ účtování stornopoplatků se může host předem pojistit.

11.V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z důvodů velmi vážného prohřešku hosta proti ubytovacímu řádu si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění hotelu.

12.Od ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat platný doklad totožnosti pro zápis do ubytovací knihy.

13.Tyto smluvní podmínky lze doplňovat či měnit pouze po vzájemné dohodě zúčastněných subjektů a pouze písemnou formou.

14. V případě, že dojde mezi ubytovatelem a hostem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může host podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , web: adr.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: htp://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

V Deštném v Orlických horách, 12.1.2024.

 

 

 

 
Czech English German Italian Polish Slovak

Počasí Deštné v Orlických horách - Slunečno.cz

snimek