Ceník hotelu Alba

 

LETNÍ SEZÓNA

 

16.3.2013 - 15.12.2013

 

 

 

 

CENA V Kč

osoba/den

+ SNÍDANĚ

 

CENA V Kč

osoba/den

+ POLOPENZE

 

DÍTĚ   3 – 12 let

 

290,-Kč

370,-Kč

DÍTĚ   12 – 17 let

 

350,-Kč

460,-Kč

DOSPĚLÝ

 

420,-Kč

530,-Kč

 

ZIMNÍ SEZÓNA

 

20.12.2012 – 15.3. 2013

 

 

 

 

CENA V Kč

osoba/den

+ SNÍDANĚ

 

 

CENA V Kč

osoba/den

+ POLOPENZE

 

DÍTĚ   1 – 3 let

 

90,-Kč

140,-Kč

DÍTĚ   3 – 12 let

 

350,-Kč

410,-Kč

DOSPĚLÍ (a děti nad 12 let a více)

 

510,-Kč

590,-Kč

SILVESTR

27.12.2012 - 2.1.2013

 

 

Cena za celý pobyt včetně polopenze a silvestrovského večera

DÍTĚ   1 – 3 let

 

 

 

DÍTĚ   3 – 15 let

 

 

 

DOSPĚLÍ (a děti nad 15 let a více)

 

 

 

V ceně není zahrnut rekreační poplatek obci, který činí 13,-Kč na os./den.

PŘÍJEZD: 14:00

ODJEZD: 10:15

 

Ubytování dětí do 3 let : V letní sezoně ubytování dětí do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.

Postýlky : Zapůjčení dětské postýlky s povlečením 200,-Kč bez ohledu na délku pobytu. Stravu pro dítě lze doobjednat.

Příplatek za ubytování pouze na 1 noc :  50,-Kč/osoba.

Parkování  : ZDARMA

Silvestr : Silvestrovský večer je započítán v ceně pobytu ( živá hudba, druhá večeře, ohňostroj, přípitek pro děti i pro dospělé...). Silvestrovský pobyt je týdenní (6 nocí).

V době Silvestrovského týdne nenabízíme kratší pobyty nebo pobyty pouze na Silvestra.

 

Žádáme Vážené hosty, aby se před platbou seznamili se smluvními podmínkami ubytování:

1.      Zaplacením vyúčtované zálohy objednatelem (dále „hostem“) je uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl.zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, podle které hostu vzniká právo, aby mu poskytovatel (dále „ubytovatel“) poskytl přechodné ubytování po dohodnutou dobu a povinnost zaplatit za to ubytovateli dohodnutou cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě. V okamžiku zaplacení zálohy se tedy host a ubytovatel stávají účastníky této vzájemné smlouvy.

2.      Cena za ubytování je splatná nejpozději před odjezdem hosta, při ukončení ubytování, pokud nebylo dohodnuto jinak. Závazné rezervace se provádějí pouze po zaplacení dohodnuté zálohy, která je při konečné fakturaci zúčtována.

3.      Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem hotelu, v němž jsou uvedena jeho práva i povinnosti v ubytovacím zařízení. Ubytovací řád se stává součástí smlouvy o ubytování, jakmile je s ním host seznámen.

4.      Host je povinen uhradit v dohodnutém termínu dohodnutou cenu za ubytování.

5.      Provozovatel je povinen odevzdat hostu ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

6.      Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.

7.      Ubytovatel má právo ustoupit od smlouvy o ubytování, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem nebo porušuje dobré mravy.

8.      Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnosti zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či stornopoplatky.

9.      Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

Odstoupení před začátkem ubytování

Jednotlivci do 10 osob

Skupiny nad 10 osob

30-15 dní

0%

30%

14-5 dní

30%

50%

4-1 den

50%

100%

nepříjezd

100%

100%

Předčasné ukončení ubytování z nečerpaných služeb

50%

50%

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb. V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc…) nemusí být stornopoplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován.

10.   Pro případ účtování stornopoplatků se může host předem pojistit.

11.   V případě odstoupení od smlouvy o ubytování z důvodů vážného prohřešku hosta proti ubytovacímu řádu si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění hotelu.

12.   Od ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat platný doklad totožnosti pro zápis do ubytovací knihy.

13.   Tyto smluvní podmínky lze doplňovat či měnit pouze po vzájemné dohodě zúčastněných subjektů a pouze písemnou formou.

V Deštném v Orlických horách, 1.11.2012.

 

Czech English German Italian Polish Slovak

Počasí Deštné v Orlických horách - Slunečno.cz

snimek